نام(الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

جنسیت(الزامی)

تاریخ تولد(الزامی)

شماره همراه(الزامی)

شماره تلفن ثابت

نشانی(الزامی)

ایمیل

وضعیت تاهل(الزامی)

نظام وظیفه(الزامی)

میزان آشنایی با زبان انگلیسی(الزامی)

تحصیلات(الزامی)

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

معدل آخرین مدرک تحصیلی

تاریخ فارق التحصیلی

عنوان پایان نامه

تخصص و مدارک(الزامی)

زمینه همکاری(الزامی)

توضیحات

میزان حقوق درخواستی(الزامی)

حداکثر مدت تعهد کار(الزامی)

نوع ضمانت قابل ارائه(الزامی)

ارسال رزومه